Friday, June 13, 2008

Perlunya Umat Islam Kepada Suatu Sistem Pelajaran BaruNama Buku : Nahwut Tarbiatul Islamiah al-Hurrah / Ke Arah Pendidikan Islam yang Tulen
Pengarang : Syed Abul Hasan Ali An-Nadwi
Penterjemah : Abdul Kadeer Kahar
*artikel ini adalah kutipan secara langsung daripada perenggan-perenggan buku tersebut

MUQADDIMAH

Masalah pelajaran di dalam negara-negara Islam adalah merupakan suatu masalah yang unik dan tersendiri. Oleh kerana Islam itu sendiri adalah suatu umat yang unik dari segi watak (tabii) dan kedudukannya. Ia adalah suatu ummat yang memiliki prinsip dan aqidah, mempunyai ajaran-ajaran dan dakwah. Oleh sebab itu, sistem pengajarannya mestilah tunduk di bawah prinsip dan akidah ini, di bawah pengajaran dan dakwah ini. Pengajaran adalah merupakan alat untuk membina generasi-generasi yang beriman terhadap prinsip ini (Islam), generasi yang berpegang dengan akidah ini, yang mendokong risalah ini dan yang melaksanakan tugas-tugas dakwah ini. Setiap pengajaran yang tidak memenuhi tugas ini atau yang menyeleweng dari tanggungjawab ini serta mengkhianati amanahnya, maka ia bukanlah merupakan pengajaran Islam, sebaliknya ia adalah pengajaran asing. Pengajaran yang demikian sifatnya bukanlah merupakan pembinaan dan pengembangan tetapi sebaliknya adalah merupakan kehancuran dan pemusnahan. Adalah lebih baik bagi semua negara Islam menghindari dari sistem pendidikan ini serta lebih afdal baginya tidak mengambil apa-apa manfaat dari sistem tersebut. Buta huruf adalah lebih baik bagi sesuatu umat daripada memiliki sistem pendidikan yang menyeleweng tabiat semula jadinya dan ruh Islamiyyahnya.

Justeru itu, pendidikan Islam adalah suatu tugas penting dan sukar tidaklah semudah seperti yang dibayangkan oleh tokoh-tokoh pengajaran dan pendidikan di negara kita. Ia bukanlah semata-mata untuk mengajarkan ilmu dan teknik, mengajarkan bahasa ibunda dan bahasa-bahasa asing atau sekadar untuk memperkenalkan Eropah dan peradaban tempatan, tetapi sebenarnya ia adalah pembentukan suatu generasi yang baru, yang berbeza cara berfikir dan akhlaknya. Untuk tujuan-tujuan tersebut, tidak cukup hanya dengan menterjemahkan kitab-kitab, meminjam guru-guru dari luar atau mengadakan kuliah-kuliah dan universiti-universiti. Tidak juga sekadar menghantar para pelajarnya ke Eropah dan Amerika. Apa yang dikehendaki sebenarnya ialah kebijaksanaan dan daya kreatif bagi melahirkan buku-buku yang sesuai, pengajaran dan pendidikan Islam memerlukan suatu pengajian yang tertentu. Hingga kini belum ada sebuah negeri pun dari negeri-negeri Islam yang telah menjalankan sistem pendidikan yang sempurna. Apalah lagi negera-negara asing.

KE ARAH PENYUSUNAN SUATU SUKATAN PELAJARAN ISLAM

Mereka-mereka yang mendalami hakikat ilmu dan falsafah pendidikan ini mengetahui bahawa kitab atau buku-buku itu ada mempunyai ruh dan hati sama seperti haiwan-haiwan yang hidup. Inti dari ilmu tersebut, itulah yang menjalar di dalam kitab yang dibaca. Ada pun ilmu Islam itu ialah suatu ilmu yang dibentuk iman dan taqwa di dalam acuannya, yang mengalir di dalamnya ruh keimanan kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Sementara ilmu-ilmu Yunani pula mengandungi khurafat-khurafat mereka yang bersifat jahiliyyah. Demikian juga ilmu-ilmu Eropah yang ada di dalamnya unsur-unsur ateis dan ilhad, hanya percaya kepada yang bersifat kebendaan sahaja, kepada apa yang dapat dibuktikan adanya di dalam percubaan-percubaan mereka; ruh yang seperti menjalar di dalam ilmu falsafah, syair-syair atau cerita-cerita mereka.

Oleh yang demikian amatlah tidak bijak menyuruh atau menasihatkan orang-orang Islam dari mengambil ilmu yang seperti itu, terutama untuk bahan-bahan bacaan tunas-tunas muslim yang baru muncul. Sepatutnya hendaklah disusun semula semua buku-buku tersebut mulai dari peringkat awal lagi menurut cara Islam, yang tersirat di dalamnya ruh Islam, yang akan mengeluarkan jiwa yang tidak menentang Islam. Sebaliknya menolong agama di dalam menanamkan keyakinan dan keimanan kepada pelajar-pelajarnya. Begini jugalah sepatutnya ruh yang terkandung di dalam buku-buku geografi, sejarah dan sains, semuanya itu harus berhubungan dengan agama dan meresapkan pengajaran agama.

Kita di negara-negara Islam kini amat berkehendakkan kepada suatu sistem pengajaran dan pendidikan Islam dalam ruh dan pendekatannya, semua buku-buku mengajarkan ilmu-ilmu mulai dari dasar ilmu bahasa hinggalah kepada buku-buku sains atau kesusasteraan Inggeris sekalipun hendaklah berisi ruh agama dan iman. Ini sekiranya kita berkeyakinan untuk membentuk suatu generasi baru yang berfikiran dengan pemikiran Islam, yang menulis dengan pena Islam dan mentadbirkan negara berdasarkan perjalanan muslim, mengorganisasi polisi pelajaran dan kewangan dengan pandangan dan kemampuan seorang muslim. Dengan cara begitu terdirilah sebuah kerajaan Islam dalam politik, ekonomi dan sistem pelajarannya.

Justeru yang demikian mencipta suatu sukatan pelajaran adalah sebahagian dari keperluan-keperluan negara Islam yang utama yang tidak patut dilupakan dan diabaikan. Itu adalah suatu tugas besar yang mengambil waktu yang panjang, bukan suatu tugas bersendirian atau kerja satu golongan kecil manusia sahaja. Sebaliknya ia adalah merupakan suatu usaha yang mesti dipelopori dan dijayakan oleh satu jamaah atau beberapa komiti atau badan-badan ilmiah dengan dokongan dan galakan dari kerajaan Islam sendiri. Semua tugas-tugas ini diserahkan kepada jamaah atau badan-badan yang berkeahlian di dalam bidang masing-masing.

IMPLIKASI PELAKSANAAN SISTEM PENGAJARAN BARAT DI NEGARA-NEGARA ISLAM

Adalah suatu yang tidak asing lagi bagi para sarjana pendidikan bahawa sistem pengajaran ini ialah ruh dan hati, seperti makhluk yang hidup ada mempunyai ruh dan hati. Adapun ruh kepada sistem pendidikan dan pengajaran ini bernaung di bawah akidah penciptanya, ia mengikut tujuan dan cita-cita mereka terhadap konsep ilmu dan hidup. Ia akan mencerminkan akhlak mereka, dan itulah yang dihasilkan oleh sistem tadi –pembentukan peribadi ruh dan hati. Ruh itulah yang kemudiannya mengalir di dalam tubuh badan pelajar-pelajarnya. Bukan setakat itu sahaja malah ia diserapkan ke dalam semua ilmu-ilmu yang diajarkan, di dalam sastera dan falsafah, di dalam sejarah, di dalam kesenian dan lain-lain; sehinggalah ilmu politik dan ekonomi, semuanya bersemangat menurut falsafah pencipta dan penggubalnya (iaitu Barat).

Tidaklah ada kemampuan semua orang untuk membezakan di antara yang benar dan tidak benar –di dalam falsafah pendidikan itu- kerana kemampuan seperti itu hanya terbatas kepada ahli fikir sahaja, kepada para kritikus ilmiah yang kuat dan tajam perhatiannya dalam membezakan manakah satu yang berguna –dalam sistem pendidikan Barat itu dan mana pula yang tidak berguna. Hanya mereka sahajalah yang berkemampuan untuk membeza-bezakannya, iaitu mengambil yang jernih dan membuang yang keruh, mengambil yang asal dan membuang yang mendatang.

Kerja-kerja mengenali mana-mana yang berguna dan tidak berguna itu senang sahaja diketahui dalam ilmu sains amali sahaja, sedangkan ia sukar diketahui dan amat halus wujudnya dalam ilmu sastera dan falsafah, dan demikian juga ilmu yang lain. Lebih-lebih lagi umat itu beriman dengan suatu akidah yang tertentu, dan telah mempunyai falsafah hidupnya sendiri, mempunyai cara hidup dan sejarah masa lampau yang tersendiri, yang sejarah itu bolehlah dikira sebagai pedoman dan penunjuk bagi generasi yang akan datang.


Keperibadian Rasulullah s.a.w dan zamannya adalah dikira sebagai contoh dan tauladan yang tertinggi bagi kehidupan manusia, tiada sebarang kehidupan yang mengatasinya. Sekiranya inilah yang menjadi sifat umat Islam itu ia terbentuk di atas asas sistem pengajaran umat yang berbeza asas dan yang lain akan berlakulah di sana satu pertentangan yang tidak putus-putusnya dalam semua peringkat yang dilalui oleh umat itu. Yang satu akan membina dan yang satu lagi meruntuhkannya. Yang satu membenarkan sedang yang satu lagi mendustakannya. Dalam suasana seperti ini berlakulah pertentangan fikiran, wujudlah kegoncangan dalam akidah dan penyelewengan beragama. Dan akhirnya berlakulah penerimaan kepada nilai-nilai fikiran baru menggantikan pemikiran masa lampau, sedangkan hal itu adalah suatu perkara tabi’e di masa yang lama akan digantikan oleh yang baru.

Penggantian itu bukanlah kerana ada suatu hasrat yang baik, atau ada suatu pergerakan berlaku atau kerana suatu keyakinan oleh pihak penguasa, tetapi ia sesuatu yang mesti berlaku hasil daripada falsafah pendidikan itu – ia adalah ibarat sepohon pokok yang tumbuh dan membesar menurut peraturan dan proses-proses yang biasa baginya, berbuah pada jangka masa tertentu. Manusia boleh tidak menanam pokok itu, tetapi manusia tidak berupaya menghadap pokok yang telah berbuah dan subur, atau manusia tidak berkuasa untuk memaksakan agar pokok itu membuahkan sesuatu yang bukan buahnya.

Itulah sistem pengajaran Barat. Ia mempunyai ruh yang tersendiri, mempunyai dhamir tersendiri terpancar pada sistem pengajarannya, bentuk akidah penciptanya, otak penggubalnya, dan itu adalah natijah dari kemajuan yang mereka capai dari beberapa ribu tahun yang lalu. Sistem pengajaran mereka adalah sebagai gambaran pemikiran orang-orang barat, keseluruhan kekuatan dan nilai diri mereka.

Maka apabila sistem itulah yang hendak dilaksanakan di dalam negara-negara Islam, atau masyarakat Islam, berlakulah di sana beberapa percanggahan fikiran, kemudian diikuti oleh kegoncangan akidah, menolak pemikiran agama dan akhirnya murtad dari agama. Itu adalah suatu peraturan alam bagi sesiapa yang mengikutinya, melainkan orang-orang tertentu yang telah dipelihara oleh Tuhan-Nya.

Seorang orientalis termashyur bernama H.A.R Gibb dalam bukunya bernama ‘Wither Islam’, mengungkapkan :

“Bahawa sejauh mana pembaharuan dan rasa keInggerisan di timur adalah bergantung kepada kadar sistem pelajaran Barat itu dilaksanakan, dan sejauh mana pula ia menguasai masyarakat Islam.”

Katanya lagi:

“Dan cara sebenar untuk menghukum sejauh mana pembaratan dan penginggerisan itu berjaya dilaksanakan adalah bergantung kepada setakat mana berjalannya sistem pelajaran itu menurut cara Barat, dasar-dasar Barat, dan pemikiran Barat… Inilah dia satu-satunya jalan dan tiada jalan lain lagi. Kita sebenarnya telah melihat peringkat-peringkat yang telah dilalui anak-anak Islam hasil ciptaan Barat di dunia Islam. Dan kita telah melihat sejauh mana kesannya terhadap pemikiran ketua-ketua negara dan sebahagian kecil dari pemimpin-pemimpin agama.”

Menurut pemerhatian Gibb bahawa aktiviti pelajaran dan kebudayaan (melalui sekolah-sekolah dan surat khabar) telah meninggalkan kesan yang jelas kepada umat Islam, tanpa mereka sedari mereka telah menjadi orang-orang yang tidak beragama; “dan itulah sebenar natijah yang dihasilkan oleh usaha-usaha Barat untuk mempengaruhi dunia Islam menurut kemajuan-kemajuan yang diciptakan”.

PERLUNYA UMAT ISLAM KEPADA SUATU SISTEM PELAJARAN BARU

Penyelesaian kepada masalah ini sekalipun sukar dan berliku-liku serta berharapkan kepada ketekunan dan kesabaran, namun ia terpaksa diatasi dengan membentuk suatu sistem pelajaran yang baru yang bersesuaian dengan akidah umat Islam dan dasar-dasar hidupnya, tujuannya dan kepentingan-kepentingannya, dan mengeluarkan dari dalamnya semua ruh-ruh kebendaan, membersihkannya dari semangat menentang hukum-hukum Allah. Di samping mengadakan suatu revolusi pemulihan akhlak. Membersihkan penyembahan terhadap benda, dan meniupkan ruh takwa dan kembali kepada Allah dan penentuan hidup di akhirat, belas kasihan sama manusia seluruhnya. Pembersihan pemikiran Barat dari ilmu bahasa, sastera, falsafah, ilmu jiwa, ilmu pembangunan ekonomi, dan politik semua ini hendaklah dikuasai dan diletakkan di bawah ruh ilmu-ilmu yang membanteras pengaruh Barat terhadap pemikiran umat dan menentang kepimpinan dan ketuanannya.

Demikianlah juga segala ilmu-ilmu Barat dan teori-teorinya dijadikan sebagai topik-topik yang akan dipelajari dan dikaji secara bersungguh-sungguh, diterangkan kepada anak-anak Islam kenapa ia merupakan satu jenayah orang-orang Barat dan bagaimana ia boleh menguasai manusia dan tamadunnya. Segala ilmu-ilmunya sekalipun diletakkan di suatu makmal kajian, tetapi ilmu itu mestilah dipelajari dengan penuh keberanian dan kebebasan. Ia dikira sebagai bahan mentah yang masih boleh kita buat apa yang kita kehendaki sesuai dengan keyakinan akidah kita dan kebudayaan kita.

Tugas ini sekalipun menemui beberapa rintangan dan kesulitan dalam melaksanakannya dan sekalipun mereka itu mengambil masa panjang untuk melihat natijahnya. Tetapi itulah satu-satunya cara penyelesaian bagi menghadapi trend taghut yang telah menajisi dunia Islam dari Timur ke Barat. Trend pembaharuan dan pembaratan yang mencabar alam pemikiran Islam dan penyusunan masyarakatnya. Ia terus menerus menjadi ancaman terhadap kehidupan dan kewujudan umat ini.

Natijah dari sistem pelajaran yang ditekankan kepada kanak-kanak Islam itu akhirnya akan menjadikan semangat mereka, pengorbanan mereka, keikhlasan dan kesetiaan mereka (yang kesemua ini adalah sebagai asas secara langsung untuk menegakkan negara Islam dan membebaskan negara-negara terjajah) malap berhadapan dengan kemaraan api pembaharuan pembaratan, akhirnya mereka diheret ke mana sahaja oleh Barat secara tidak mereka sedari.

Sesungguhnya itulah rahsia kejayaan kerajaan Inggeris di India, iaitu dengan meneruskan wujudnya ketua-ketua, pegawai-pegawai tinggi dan hakim-hakim yang terdidik dengan pendidikan Barat tulen, mereka menjadi orang-orang yang taat. Mereka paksakan peraturan dan perundangan Barat untuk negeri ini, hal berlangsung terus hingga seratus tahun menurut kehendak tuan-tuan mereka dari negara asing itu, dan menurut fikiran dan kebudayaan mereka. Oleh itu jalan untuk mengubah negara-negara Islam dari terbiar, yang akan menghanyutkannya sekarang ialah dengan kembali semula hidup secara Islam, dan mementingkan pengajaran dan pendidikan Islam terhadap anak-anak Islam, kerana peringkat mereka inilah yang akan memerintah negara pada masa hadapan. Justeru yang demikian sistem pelajaran hendaklah kita perbaiki kerana mereka akan keluar menurut apa yang telah kita ajukan. Perubahan menyeluruh terhadap sistem pelajaran ini dan membentuk generasi muslim adalah suatu yang mesti dilakukan, tetapi ia berkehendakkan waktu yang panjang dan persiapan-persiapan yang cukup.

PENUTUP


Pendidikan ialah suatu pakaian yang boleh membezakan bentuk dan rupa bangsa dan tradisi zaman berzaman yang diwarisi mereka. Demikian menurut pemimpin-pemimpin yang curiga dan curiga terhadap keperibadian dan kewujudan negara mereka. Ia juga membentuk adab kesopanan, membentuk cita-cita untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negara dan bersedia mati kerananya. Pendidikan itu adalah sebagai suatu pakaian yang semestinya sesuai dengan udara dan suasana sekeliling di mana ia hidup, sesuai dengan adab dan kebebasan yang menyelubunginya, sesuai dengan sejarah dan segala perkara-perkara utama yang menjadi contoh dan kebanggaan bangsanya.

Kita sebagai umat Islam lebih utama lagi berbuat demikian. Kita mempunyai akidah yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, kita umat dari agama yang suci yang tidak ada campur tangan manusia di dalam peraturan dan pengajarannya. Agama yang tidak tunduk kepada perubahan dan kemajuan yang dialami oleh manusia seperti agama-agama lain yang tunduk dan menyerah diri kepada perubahan dan kemajuan yang dialami oleh manusia seperti agama-agama lain yang tunduk dan menyerah diri kepada perubahan zaman dan masyarakatnya iaitu seperti yang jelas terbukti kepada perkembangan agama-agama itu sendiri, yang tidak dapat mempertahankan akidah dan keyakinan agamanya yang asal, yang tidak dapat membezakan di antara iman dan kufur. Tetapi agama yang kita anuti adalah suatu agama yang tegas, jelas dan tidak ada tolak ansur pada masalah-masalah yang bersifat prinsipal. Jika dalam agama mereka tidak jelas pemisahan antara iman dan kufur, tetapi dalam agama kita hal itu jelas dan ada batas-batasnya, tidak siapa pun dapat mengubahnya walau besar mana pengaruh peribadi dan kedudukannya. Tidak juga akan berubah dasar-dasarnya oleh kerana hendak meraikan muslihat-muslihat (maslahah) yang tertentu walau besar sekalipun muslihat itu. Agama yang lain itu lembut dan cair dan kabur. Sementara agama Islam ialah suatu agama yang jelas bentuk keperibadiannya dan ada batas-batasnya.

Oleh yang demikian maka kitalah sepatutnya yang lebih merasa cemburu terhadap akidah kita agar terpelihara baik. Keperibadian kita ialah Islam, cita-cita kita ialah untuk kesejahteraan kemanusiaan, demikianlah dalam tiap-tiap perkara yang kita lakukan atau kita tinggalkan. Kita adalah lebih utama dari lain-lain bangsa di dunia memakai pakaian Islam, mengikut dasar pendidikan dan pelajaran Islam dan menerapkan Islam ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Kitalah sepatutnya yang lebih kuat mematuhi asas –asas agama yang menjadikan agama sebagai cita-cita sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang Allah perintahkan kita menyampaikan kepada manusia seluruhnya di sepanjang masa seperti mana yang difirmankan oleh Allah:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah.” (Ali Imran : 110)

Dan firman Allah lagi:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” (Al-Baqarah : 143)

Dari ayat ini tidak boleh sama sekali kita mengambil sistem pendidikan Barat itu, malah ilmu dan kesusasteraannya, manhaj dan teori pendidikannya semua itu bukan untuk ikutan dan contoh kepada umat Islam.

Perkembangan-perkembangan ilmu di zaman terakhir ini yang lahir di Timur dan di Barat hendaklah diambil oleh umat Islam dan disesuaikan dengan cara hidup, cara berfikir dan perilakunya. Ada di antara ilmu-ilmu itu berhubung dengan anasir-anasir tempatan atau faktor-faktor semasa, maka itu kita jadikan sahaja sebagai suatu pengalaman dari percubaan-percubaan yang seterusnya. Salah dan betul, berjalan dan jatuh dan seterusnya, sekadar itu sahaja ilmu itu kepada kita, dan kita tidak mengambil sains dan sasteranya tidak mengambil bahasanya bulat-bulat begitu sahaja lalu dijadikan hak kita tanpa mengubahsuai dengan kehendak hidup agama kita. Kita mengambil semua ilmu-ilmu Timur dan Barat itu sebagai bahan mentah yang akan kita proses sendiri menurut suka kita. Kita akan menghindarkan dari ilmu-ilmu yang kita ambil itu segala anasir-anasir ilhad, kemerosotan akhlak dan membuang segala yang tidak berguna dan bertentangan dengan agama kita, sehingga jadilah ia suatu bahan bersih yang kita makan yang akan menambahkan iman kita kepada Allah dan menambahkan pandangannya dan penyelesaian mendalam terhadap alam yang diciptakan oleh Allah, iaitu sebagai suatu asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Pelaksanaan dasar pendidikan dan pelajaran itu nanti adalah satu percubaan terbesar di dunia Islam hari ini bagi menyelesaikan masalah masa kini, di mana wujud pertelingkahan antara ilmu dan agama, wujud pertentangan di antara golongan terpelajar duniawi dengan sebilangan besar orang mukmin.

Sistem pendidikan dan pelajaran ini tidak sahaja menjadi impian kepada umat yang telah maju dan mempunyai kesedaran yang tinggi tetapi juga untuk menjadi wasilah. Manusia pada awalnya melihat kepada segala yang ada, dan menjadikan segala benda-benda yang dilihatnya itu sebagai tujuan dan matlamat. Kemudian setelah akal manusia meningkat dan menempuh berbagai-bagai pengalaman, jadilah pelajaran itu sebagai wasilah untuk mencapai matlamat. Tidaklah ganjil jika satu masa dahulu pandangan kepada pendidikan dan pelajaran serta mendirikan sekolah-sekolah, markas-markas kebudayaan, perpustakaan-perpustakaan dan jabatan-jabatan penerangan sebagai satu tujuan, pemikiran seperti ini pada permulaannya wujud meluas menguasai Timur. Apabila kita mengetahui bahawa sebilangan besar dari rakyat telah pandai menulis dan membaca dan apabila kita telah berjaya mendirikan sekian banyak sekolah-sekolah dan kolej-kolej di dalam negara, kita merasai bahawa kita telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dan kita telah berjaya.

Akan tetapi Barat yang mengambil berat terhadap bidang pendidikan dan pelajaran ini, yang telah berjaya menguasai perkembangan ilmu itu di zaman terakhir ini, dan telah masyhur bahawa sebahagian besar dari negera-negara Barat itu menjadi negara ateis, ilhad dan sekular, tidak melihat bahawa sistem pelajaran, pendidikannya dan perancangan pembelajarannya hanya untuk menjadi sebagai alat untuk mengajar membaca dan menulis sahaja, atau menyampaikan maklumat yang bermacam. Tetapi sebaliknya, Barat melihat pelajaran dan pendidikan adalah sebagai suatu jambatan yang menghubungkan di antara generasi baru dan yang lama, dan di antara dahulu dan sekarang.

Mereka juga mengira bahawa ada hubungan di antara semua mata pelajaran itu dengan akidah, malah memperkuatkan akidah (barat yang sekular) dengan ilmu-ilmu dan mantik dan bolehlah dianggap sistem pelajaran yang telah memakan sejumlah besar kekayaan negara dan mendapat keutamaan dari lain-lain perkara sebagai suatu kerja pembentukan dan pembinaan masyarakat, bukan rencana merosakkan dan melemahkannya. Ia merupakan suatu alat yang kukuh untuk menghubungkan di antara peribadi dan masyarakatnya bukan menjadikannya sebagai perantaraan untuk memperoleh kekayaan atau untuk melahirkan kekacauan jiwa dan meruntuhkan sendi-sendi kekuatan ummah.

Oleh itu hendaklah kita membuat satu penilaian sebenar dan menghukum sistem pengajian dan konsep peradaban Barat itu dengan betul dan teliti, iaitu berdasarkan kepada pengalaman dan hakikat sebenarnya. Janganlah kita melihat kemajuan Barat itu sebagai satu-satunya ubat, dan janganlah sampai kita mensucikannya sebagai satu-satunya tauladan yang baik. Hendaklah kita memastikan dasar-dasarnya yang hendak kita ambil itu tidak ada yang mendatangkan kemudaratan dan kerosakan umat. Tidak ada unsur-unsur ilhad dan kesesatan di dalamnya, tiada unsur-unsur menghalalkan segala yang diharamkan dan mengharamkan segala yang dihalalkan. Dalam mengambil sistem pelajaran Barat itu hendaklah kita sesuaikan dengan asas peradaban dan keperibadian Islam, dan demikian juga dengan watak-watak kita sebagai orang Arab. Sistem itu kita tundukkan dengan risalah kita yang universal dan abadi dan kita jadikan ianya sebagai kekuatan kita.

Dan firman Allah:

“Tiada paksaan dalam agama.”

Sejarah Islam tidak mengenali apa yang dikatakan sebagai (pengintipan dan penyeksaan) seperti yang berlaku di eropah pada kurun-kurun kegelapan. Dalam Islam bagi tiap-tiap orang ada kebebasan memilih fikiran mana dan pendapat mana yang disetujuinya, tetapi tidak dibenarkan sama sekali menaburkan bibit kehancuran, kelemahan dan hilang kepercayaan kepada dasar-dasar dan asas-asas Islam. Dan juga tidak diizinkan menyertai dakyah untuk menimbulkan permusuhan dan juga tidak dibenarkan membentuk ketumbukan tentera-tentera Islam di negara Islam, dan tidak dibenarkan menyebarkan mana-mana dakwah selain dakwah Islam. Sesiapa yang tidak suka dan tidak senang hati kepada Islam dan nabi s.a.w., dan tidak pula mahu tunduk kepada pimpinan dan pengajarannya mereka dikira sebagai tidak Islam. Sesiapa yang beriman dengan falsafah-falsafah asing dan merasakan itulah yang lebih diyakini, maka tidak ada tempatnya di dalam masyarakat Islam. Dari itu tidak harus diberikan kepadanya peluang untuk membuat pengarahan-pengarahan kepada akal fikiran dan pendidikan jiwa, dan tidak boleh tampil untuk membentuk dan mengacu hati dan jiwa pemuda-pemuda muslim. Kerana itulah sebenarnya perbendaharaan dan kekayaan yang paling berharga kepada dunia Islam. Dan tidak sepatutnya ia dibentuk oleh orang-orang yang tidak selari fahamannya dengan akidah dan dakwah Islamiyah, sedangkan akidah Islam itu suatu ciri khusus di mana umat Islam itu berdiri dan hidup semenjak seribu tahun yang lalu.

Sumber: Abdul Rauf Baharuddin

6 comments:

Wayfarer said...

Hmm harapnya saya tak flood blog ini (yg nampak hidup sbb topiknya pelbagai) & harapnya tak complicated sgt, sy mengaku artikel di atas sy x bc dgn teliti lg - actually di bwh ni sy nk komen dkt Saifulislam (Belajar Berfikir, komen x keluar tp hrp nanti jgn multiple pula keluar!) hence not quite sure komen ni kena tmpt?

Boleh sy mula drp islamtoday Fatwa Archive -> Science & Tech -> Science & Belief:

A Muslim, when faced with what appears to be a contradiction between the Qur’├ón and a scientific fact knows there can only be two possibilities:

1. That which is being construed as a scientific “fact” is not in actuality a fact.

2. The verse that is being construed as being in conflict with science is being misinterpreted, misapplied, or misunderstood.

Jd, apa2 kaitan yg sy buat hanya pd kecetakan aqal sy...

Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yg tetap, tegas & nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat2 Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran & yg lain lagi ialah ayat2 "Mutasyaabihaat" (yg samar2, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbullah faham yg berlainan menurut kandungan hati masing-masing) adapun orang2 yg ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yg samar2 dari Al-Quran utk mencari fitnah & mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yg disukainya). Padahal tidak ada yg mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yg sebenar) melainkan Allah & orang-orang yg tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dlm ilmu2 agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami & tiadalah yg mengambil pelajaran & peringatan melainkan orang2 yg berfikiran. - 7, Al 'Imran

Ttg 'alam pula, adakah kita akan mampu faham segala2nya? Berkaitan dgn apa yg rohul sebut ttg quantum mechanics semakin kecil kita mahu ukur, semakin kabur? Mmg menakjubkan skala terkecil ni: Hydrogen Atom Scale Model

Quantum entanglement is interesting - faster than light?

Particles & antiparticles spontaneously appearing & annihilating each other? So why do we see a lot of matter & where is all the antimatter? (Baryogenesis)

Many things still understood: from the Pioneer anomaly, to sterile neutrinos to supersymmetry & the Higgs boson (just for example)

We live in 4D, there are 6 + 1 higher dimensions (M-theory)? - just as a hose looks 1D from afar, close up it is 3D

Entropy means without work, disorder can only increase. Paradise (extreme order) is at the expense of Hell (extreme disorder)? Furthermore, entropy shows the arrow of time - does the chronon exist?

Hmm the mutakallimin said space & time are quantised?

"Allah swt bfirman: The sons of Adam offend Me and say, Woe to time, but they should not say Woe to time. I am time, I alternate the night & the day!" - islamqa, 9571

Bgt jg, semakin jauh memandang ke angkasa, semakin kabur pandangan & jg memerlukan ukuran yg makin jitu. Lihatlah: Solar system model (online) ataupn atlasoftheuniverse
(What does "above" mean? Ibn Taymiyyah on geodesy: islamqa, 26876, Ja'far as-Sadiq was right on the heliocentric model, Ibn Qayyim was right that the Milky Way consisted of stars)

"If the 7 heavens & the 7 earths were flattened & laid side by side, they would add up to the size of a ring in a desert, compared to the Kursi" - Ibn Abi Hatim in Tafsir Ibn Kathir on Ayatul-Kursi

"The Kursiy in relation to the Throne is like an iron ring thrown out into empty land." - islamqa, 9566

Beyond the particle horizon we can never reach? Which brings me to Dark Matter & Dark Energy... & the fine structure constant... Why is everything fined tuned? Because of cosmic inflation? Solar systems like ours are rare (Newscientist, Aug 08)? Earth is special (space.com, July 08)? The living Earth itself produces our current ecosystem (Gaia theory, hmm I can't find reference on how coral induces cloud cover as I saw a couple of months back on one of the Astro science channels)?

R there higher dimensional bulks? Is the whole universe a Great Cosmic Roller-Coaster Ride (Sciam, Nov 07)? God or the Multiverse (schimed, Nov 07)? Space-time is a superfluid (Newscientist, June 06)? Axis in the CMB (April 07)? Fractal universe (June 08)? Where is Allah (islamqa, 40865)?

But a bacterium is more complicated than a star? Nanomachines: RNA/DNA polymerase, Ribosome, ATPase (my basic biosc lecturer said Oh my god...) etc what the more higher organisms... Do we hv to go to complex philosophy to see all this (my url)? Ibn Taymiyyah's a philosopher (islamscience)?

Correlation does not prove causality?

The Prophet (saw.) ordered whoever wanted to swear, to say: "By the Rabb of the Ka'abah!" & to say: "As Allah Wills, then as you will." (an-Nasa`i, Kitab at-Tauhid) - Ash'aris' Ikhtisab?

Existance came about spontaneously?

"And they say: "There is nothing but our life in this world: We die & we live & nothing destroys us except time." And they have no knowledge of it, they only conjecture" - Al-Jariyah, 24

Ok, I don't know tensor field equations etc control theory sikit2 (sometimes maths isn't physical, e.g. easiest way 4 stability is to know the future) even then I'm far away from a Hitachi EMIEW2 - make doa Medical Image Processing is easier... (I'd like to meet budding astrophysicist wanaimran at UCL)

Adakah kemajuan spt Michelle Palmer di Dubai? Chelsea dgn ayahnya Broomhead? Yeah Fritzl & Thomas Beatie... Hmm warfare - were witnessing what's happening in S. Ossetia. Don't forget US' military budget is 43% of the whole world (2003) & future weapons people r making... Modern policemen only from 1667... UK has 42d detention now...

Pening2... "The parable of the knowledge of all of mankind, in comparison to the knowledge of Allah, is that of a drop of water in comparison to all of the oceans." - Tafsir Ibn Kathir on Al-Kahf, 109 (ana dh komen dlm artikel Marikh) - hmm dh 11hb Sha'ban dh... In Ramadhan the halal r forbidden at daytime making us wonder what is joy & pleasure? What is the greatest thing in al-Jannah (Islamic Network -> Aqidah -> Al-Jannah part 12)? Sorry again kalau pjg sgt & mengelirukn - now I've got to do real work - wal'asr & tasbih kifarah - Wsslm

Anonymous said...

sy minat buku ni...mana nk dapatkannya..minta jasa baik tuan sms sy.......cikgu rizman..0133748082

oakleyses said...

chanel handbags, christian louboutin shoes, tory burch outlet, oakley sunglasses, oakley sunglasses, tiffany jewelry, jordan shoes, air max, burberry pas cher, nike outlet, jordan pas cher, michael kors pas cher, louis vuitton outlet, nike free run, louis vuitton outlet, longchamp pas cher, louis vuitton, replica watches, christian louboutin, nike air max, prada handbags, nike free, polo ralph lauren, oakley sunglasses, sac longchamp pas cher, christian louboutin uk, tiffany and co, gucci handbags, ray ban sunglasses, longchamp outlet, ugg boots, replica watches, nike air max, uggs on sale, prada outlet, kate spade outlet, nike roshe, louboutin pas cher, polo ralph lauren outlet online, polo outlet, longchamp outlet, louis vuitton outlet, oakley sunglasses wholesale, ugg boots, cheap oakley sunglasses, ray ban sunglasses, christian louboutin outlet

oakleyses said...

burberry outlet, michael kors outlet online, ray ban pas cher, michael kors outlet online, hollister pas cher, converse pas cher, polo lacoste, coach purses, uggs outlet, true religion jeans, ray ban uk, true religion outlet, coach outlet, burberry handbags, replica handbags, nike air max uk, true religion outlet, michael kors outlet, michael kors, hogan outlet, nike tn, hollister uk, nike blazer pas cher, vans pas cher, north face, nike free uk, true religion outlet, michael kors outlet, coach outlet store online, nike air max, nike roshe run uk, north face uk, kate spade, abercrombie and fitch uk, michael kors outlet online, lululemon canada, michael kors, guess pas cher, oakley pas cher, sac hermes, nike air force, michael kors outlet online, sac vanessa bruno, mulberry uk, timberland pas cher, ralph lauren uk, michael kors outlet, new balance

oakleyses said...

herve leger, nike air max, nike trainers uk, chi flat iron, ray ban, oakley, wedding dresses, louboutin, gucci, hermes belt, bottega veneta, reebok outlet, new balance shoes, beats by dre, vans outlet, ghd hair, timberland boots, giuseppe zanotti outlet, hollister, ferragamo shoes, valentino shoes, hollister, converse outlet, instyler, babyliss, asics running shoes, converse, baseball bats, lululemon, nike air max, mcm handbags, north face outlet, north face outlet, jimmy choo outlet, iphone cases, mac cosmetics, nike roshe run, vans, insanity workout, soccer jerseys, p90x workout, ralph lauren, nike huaraches, soccer shoes, hollister clothing, nfl jerseys, longchamp uk, mont blanc pens, celine handbags, abercrombie and fitch

oakleyses said...

canada goose, moncler outlet, montre pas cher, louis vuitton, ugg uk, swarovski crystal, barbour, supra shoes, wedding dresses, pandora jewelry, marc jacobs, replica watches, pandora charms, pandora jewelry, lancel, moncler, canada goose outlet, moncler, links of london, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, coach outlet, louis vuitton, swarovski, pandora uk, barbour uk, moncler, karen millen uk, doudoune moncler, ugg, moncler, canada goose outlet, juicy couture outlet, louis vuitton, canada goose, louis vuitton, moncler uk, hollister, ugg,ugg australia,ugg italia, ugg pas cher, canada goose jackets, canada goose outlet, thomas sabo, louis vuitton, moncler outlet, toms shoes, juicy couture outlet, canada goose