Friday, January 4, 2008

Fahaman Karut 786

Oleh:
Ahmad Saifuddin Amran
Tahun 2, Fakulti Perubatan
Jordan
University
of Science and Technology
Irbid
, Jordan

Pendahuluan

Sesetengah umat Islam percaya bahawa 786 bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم . Kepercayaan ini sangat popular terutama di India dan Pakistan sehinggakan mereka menggunakan 786 sebagai pengganti kepada kalimah Basmalah di dalam penulisan. Mereka berasalan untuk mengelakkan nama Allah atau ayat Quran ditulis di atas kertas-kertas biasa. Kononnya cara ini lebih ‘bagus’ dan lebih diredhai oleh Allah. Ada yang lebih Islamik, mereka menggunakan 786 sebagai nombor rumah, plat kereta, dan sebagainya konon untuk mendapat ‘keberkatan’.

Persoalannya, sejauh manakah kebenaran perkara ini? Benarkah 786 bererti kalimah Basmalah? Sekiranya benar, apakah signifikannya di dalam Islam?

Nilai Gematrika (Gematrical Values)

Terdapat dua kaedah dalam penyusunan huruf hija’iyah (huruf Arab). Kaedah pertama ialah cara susunan biasa bermula dengan Alif, Ba, Ta, Tsa dan seterusnya. Satu lagi kaedah lain disebut sebagai Abjad numeral’s method atau ordinal method. Thomas Patrick Hughes dalam kamusnya Dictionary of Islam menjelaskan makna Abjad sebagai:

"The name of an arithmetical arrangement of the alphabets; the letters of which have different powers from one to one thousand. It is in order of the alphabets as used by the Jews as far as 400 AD, then six remaining letters being added by Arabians."

Secara mudahnya, cara susunan huruf kaedah Abjad adalah seperti di jadual berikut:

Nilai

Huruf Arab

Cara Sebutan 1

Cara Sebutan 2

1

أ

أَبْجَد

أَبُجَدٍ

2

ب

3

ج

4

د

5

ه

هَوَّز

هَوَزٍ

6

و

7

ز

8

ح

حُطِّي

حُطِيَ

9

ط

10

ي

20

ك

كَلَمَن

كَلْمَن

30

ل

40

م

50

ن

60

س

سَعْفَص

سَعْفَص

70

ع

80

ف

90

ص

100

ق

قَرْشَت

قُرِشَت

200

ر

300

ش

400

ت

500

ث

ثَخَذ

ثَخُذ

600

خ

700

ذ

800

ض

ضَظِغ

ضَظُغ

900

ظ

1000

غ

Kaedah ini hakikatnya adalah hasil cedokan dari idea Pythagoras yang berpendapat bahawa semua perkara boleh diterjemahkan kepada nombor. Fahaman ini disebut sebagai science of Gematria. Mungkin kerana kagum dengan kaedah ‘seni’ ini, terdapat di kalangan Muslim (yang sudah tiada kerja) menukar ayat-ayat Al-Quran malahan keseluruhan surah kepada nombor. Salah satu nombor yang kerap digunakan ialah 786 yang dikatakan bermaksud kalimah Basmalah.

Satu Bentuk Penghinaan

786 hanyalah satu nilai yang tidak membawa sebarang maksud. Sekiranya saya memberikan nombor 66, 92, 352, 296 dan 62, dengan menggunakan kaedah Abjad adakah anda mengetahui apakah maksud di sebalik nombor-nombor tersebut? Buat pengetahuan anda, nombor-nombor tersebut adalah numerical values untuk kalimah Allah, Muhammad SAW, Qur’an, Rasul dan Nabi!

Kita semua sedia maklum setiap banduan mempunyai nombor mereka yang tersendiri dan mereka lazimnya dipanggil dengan nombor tersebut. Sebagai seorang Muslim yang waras, tergamakkah kita menyamakan banduan dengan Allah dan Rasul dengan memanggil mereka dengan nombor-nombor tertentu? Bukankah satu penghinaan apabila memanggil seseorang dengan panggilan nombor? Apatah lagi menukar ayat-ayat dari Al-Quran dan surah kepada nombor lantas sesuka hati menyatakan ini adalah ayat Al-Quran.

Kesilapan Dalam Pengiraan

Kalimah بسم الله الرحمن الرحيم, ayat pertama dari Al-Quran bermaksud ‘dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani’. Apakah 786 mempunyai maksud yang sama seperti kalimah tersebut? Tidak.

Sekiranya diteliti, hakikatnya jumlah nilai sebenar untuk kalimah Basmalah adalah 787 dan bukannya 786. Sungguh memalukan numerologis yang mengasaskan 786 ini tidak mampu menyelesaikan masalah arithmetik yang begitu mudah. Numerologis tersebut telah terlupa untuk memasukkan sekali huruf Alif ke dalam pengiraan dalam kalimah الرحمن yang sebenarnya dieja الرحمان.

Sekiranya juga kalimah بسم dieja dengan ejaan sebenar, باسم dan tanda shaddah pada kalimah الله dikira sebagai satu huruf yang lain, nilainya malahan melebihi 787!

Dengan sedikit imaginasi dan kekreatifan, 786 hakikatnya boleh ditukarkan kepada pelbagai frasa sama ada mempunyai maksud mahu pun tidak. Sebagai contoh, perkataan الأمير المؤمنين عليه السلام juga mempunyai nilai 786. Ini hanya satu contoh. Banyak lagi contoh lain yang boleh didapati. Contoh ini sudah cukup menjadi bukti mudah bahawa 786 bukanlah membawa maksud yang khusus untuk Basmalah.

Al-Quran Diturunkan Dalam Bahasa Arab

Firman Allah subhaanahu wa ta’ala:

Sebuah Kitab Yang dijelaskan ayat-ayatNya satu persatu; Iaitu Al-Quran Yang diturunkan Dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang Yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. [Al-Fusshilat : 3]

Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Quran Yang diturunkan Dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya. [Az-Zukhruf : 3]
Dan Demi Sesungguhnya Kami Mengetahui, Bahawa mereka Yang musyrik itu berkata: " sebenarnya Dia diajar oleh seorang manusia". (padahal) bahasa orang Yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, sedang Al-Quran ini berbahasa Arab Yang fasih nyata. [An-Nahl : 103]

(Ia diturunkan) Dengan bahasa Arab Yang fasih serta terang nyata. [Asy-Syu’ara’ : 195]

Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab itu sebagai Quran Yang dibaca Dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya. [Yusuf : 2]

Berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah jelas dan terang bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan bukannya dalam nombor arithmatik. Mengapa pula kita sibuk mahu menterjemahkannya kepada nombor? Mengapa tidak saja Al-Qur’an diturunkan dalam bentuk nombor? Bukankah itu lebih ‘indah’, lebih ‘seni’ dan lebih ‘mukjizat’ berbanding bahasa Arab? Apa mesej yang boleh manusia terima sekiranya Al-Qur’an diturunkan dalam bentuk nombor? Hal ini hakikatnya adalah suatu kesilapan dan kebodohan.

Dalil Membantah Pendapat Yang Membenarkan

Sesetengah ulama yang membenarkan penggunaan 786 sebagai ganti kepada Basmalah menggunakan alasan sekiranya bimbang tidak menghormati kalimah tersebut sekiranya ditulis dengan penuh. Namun yang demikian, di dalam surah An-Naml ayat 30:

"Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman, dan kandungannya (seperti berikut): `Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,”

Dalam ayat tersebut, Nabi Sulaiman sendiri tidak bimbang menulis Basmalah di dalam surat yang akan diserahkan kepada Ratu Balqis yang ketika itu masih kafir. Di dalam perjanjian Hudaibiyyah, Rasulullah SAW sendiri memerintahkan Saidina Ali menulis kalimah Basmalah dalam nas perjanjian tersebut. Akan tetapi ditukar kepada Bismikallahumma bukan kerana Rasulullah bimbang kalimah itu tidak dihormati, tapi kerana orang Musyrikin Mekah tidak memahami maksud Ar-Rahmaan.

Malahan, Rasulullah SAW ketika menghantar surat kepada An-Najasyi Maharaja Habsyah, Kisra Raja Parsi dan Kaisar Rom dan para pemerintah negeri lain untuk menyeru mereka memeluk Islam, baginda menulis Basmalah pada permulaan surat. Rasulullah sedikitpun tidak berasa bimbang dengan kemungkinan mereka akan menghina kalimah Basmalah dengan cara mengoyak, membakar atau memijak surat tersebut.

Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan sunnah di atas, apakah masih relevan menggunakan alasan ‘ditakuti akan menghina kalimah Basmalah’? Apakah mereka tidak sedar bahawa menukar kalimah kepada nombor yang langsung tiada signifikan sebenarnya telah pun menghina dan tidak menghormati kalimah tersebut?

Tiada Pahala

Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran seperti firman Allah dalam ayat berikut

"Al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya Engkau membacakannya kepada manusia Dengan lambat tenang; dan Kami menurunkannya beransur-ansur." [Al-Israa : 106]

Apakah seseorang itu boleh membaca Al-Qur’ran sekiranya ditukarkan kepada nombor? Sebagai contoh, kita cuba tukarkan surah Al-Fatihah kepada nombor seperti di dalam jadual berikut:

Ayat

Nilai

بسم الله الرحمن الرحيم

787

الحمد لله رب العالمين

632

الرحمن الرحيم

618

مالك يوم الدين

242

إياك نعبد و إياك نستعين

836

اهدنا الصراط المستقيم

1073

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين

6001

Jumlah

10189

Apakah dengan ini bermakna cuma menyebut 10189, bererti kita sudah membaca keseluruhan Al-Fatihah dan mendapat pahala? Apakah dengan ini bermakna sekiranya kita mahu membaca Al-Fatihah 10 kali, cukuplah kita mendarabkan 10189 dengan 10 menjadi 101890, dengan kata lain cukup 10 kali? Apakah dengan sebegitu mudah kita boleh mendapat ganjaran pahala?

Nabi SAW pernah bersabda :

"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia mendapatkan satu kebajikan, dan satu kebajikan dilipatkan 10 (sepuluh) kali, saya tidak mengatakan Alif, Lam, Mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf."[Riwayat Ibnu Mas’ud]

Jelas dalam hadis ini bahawa untuk mendapatkan pahala, Al-Qur’an perlu dibaca dengan huruf Arab, dan bukannya nombor.

Fatwa Mengharamkan

Berikut adalah petikan fatwa yang mengharamkan penggunaan nombor 786 yang dianggap sebagai Basmalah:

Tajuk : Kepercayaan Terhadap Angka 786 Bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم

Isu : Hukum mempercayai dan menyakini bahawa No 786 adalah bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم

Keputusan :

Alhamdulillah Fatwanya,

Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud بسم الله الرحمن الرحيم , juga menyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan aqidah أهل السنة والجماعة dalam syariah serta akhlak Islam.

Perbuatan ini juga termasuk didalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Qur’an mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan displin-displinnya dan tidak mendapat hidayah Allah S.W.T.

Semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta merta.

Oleh : Jawatankuasa Lujnah Fatwa Negeri Johor

Penutup

Nombor 786 bukanlah salah satu ajaran Islam melainkan hanyalah semata-mata bid’ah. 786 hanyalah sebuah nilai yang tidak membawa sesuatu maksud pun malahan ia adalah satu bentuk penghinaan yang nyata sekiranya disamakan maksudnya dengan kalimah suci Basmalah. Sebagai umat Islam yang beriman bertaqwa, sama-samalah kita meninggalkan kefahaman karut ini yang dicipta untuk mengelirukan kefahaman umat Islam terhadap Al-Qur’an. Wallahua’lam.

Rujukan

1. Wikipedia : Basmala - Numerology

2. Wikipedia : Abjad numerals

3. The Myth of 786

4. Gematrical Values of Arabic Alphabet

5. Numeral 786 as Basmala

6. Keputusan Fatwa Negeri Johor Darul Takzim

7. Raheeq Makhtuum, Sheikh Safiur Rahman Mubarakfuri

5 comments:

eizat An-nuri said...

assalamualaikum

TQ kepada yg mnjalankan kajian terhadap masalah tauhid ini. Kekeliruan ini sangatlah popular kepada mereka yang begitu mudah tertipu dengan ilmu cetek yang mereka miliki.

Ape pun pengkajian dalam bidang sains, tetap tidak dapat mengalahkan ilmu al-quran al-kareem yang sentiasa mendepani zaman.

Kata2 bahawa dengan ketemunya 786 ini membuktikan benarnya Alquran harus dihindari... kerana sains adalah tidak pasti. andaian semata-mata. Boleh ditumbangkan dengan suatu kajian n experiment yang muncul kemudiannya. Tidak mutlak.

Begitu juga dgn teori planet 11, kristal zam zam paling hebat, teori kejadian manusia, teori plat2 gunung, dll semua itu BUKANLAH sesuatu yang telah membenarkan al-quran kerana al-quran itu sendiri telah benar dari ALLAH.

Cume cukup sekadar menyatakan bahwa ia adalah antara salah satu drp 1001 hikmah dari al-quran yang turun dari langit dan sentiasa mendepani zaman. Itu sahaja.. tidak lebih dari itu. Itu pun harus menyatakan bahawa ilmu al-quran itu lebih luas dan mendalam lagi pengkajiannya.

tak logik gak a 786 tu. myb, budak tadika pun tahu ini mengarut! cikgu sembang mende nih - katanya nti =}

Abu Saif said...

Assalamualaikum. Terima kasih kerana menimbulkan hal ini. Menarik juga sebenarnya.

Cuma saya rasa artikel ini tidak lengkap jika isu berkaitan dengan i'jaz adadi (mukjizat nombor) tidak diperkatakan. Menggunakan kaedah yang telah disebutkan di dalam artikel berkenaan untuk meluaskan tafsiran ayat al-Quran.

Tentu sahaja kontroversi. Tetapi selama saya menetap di Jordan, antara masyaikh yang paling kuat mempertahankan mukjizat nombor ini ialah Dr. Amin al-Butush di Universiti Mu'tah.

Ironinya, dengan menggunakan teknik2 dalam mukjizat nombor ini, Dr. Amin telah mengemukakan banyak result tepat misalnya tentang kejatuhan Rom dan lain-lain. Malah Perang Teluk masa tu juga dianalisa oleh Dr. Amin.

Walaupun saya menganggap result itu sebagai suatu kebetulan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sheikh Fadhl Hasan Abbas semasa berkunjung ke Universiti Mu'tah, tetapi oleh kerana akhi sudah menulis artikel ini, elok juga ditambah rencahnya dengan isu i'jaz adadi ini.

Wallahu A'lam

Ahmad Saifuddin Amran said...

Saudara Ajud. Harap anda dapat betul-betul faham beberapa istilah saintifik. Sains bukan andaian semata-mata. Sains adalah keputusan dari kajian demi kajian yang teliti. Hipotesis itu barulah andaian. Dan hipotesis bukanlah sains.

Sains = Sunnatullah

Sains tidak mengatasi Al-Qur'an tapi sains selari dengan Al-Qur'an.

Saya tahu banyak lagi sebenarnya yang belum saya sentuh tentang i'jaz i'dadi. Saya cuma menyentuh isu ini kerana penggunaan 786 itu sendiri yang tidak relevan.

Tentang i'jaz i'dadi pula, saya juga ada banyak membaca tentangnya. Antaranya tentang surah Al-Hadid sekiranya ditukar kepada numerik akan menghasilkan 26, sama dengan no unsur Ferum di dalam jadual berkala!

Bukan sekadar itu, nombor surah Al-Hadid 57 dan gematrica value 26 apabila dimasukkan ke dalam pengiraan chemistry tertentu akan menghasilkan jumlah yang sekiranya dibandingkan dengan nilai sebenar bagi pengiraan tersebut, hanya ada nilai error yang sangat sedikit. Subhanallah.

Takpelah nanti saya tulis pada masa akan datang.

Ahmad Saifuddin Amran said...

Apa pun saya, cenderung menolak mukjizat dari aspek numerologi. Pendapat saya, ia semata-mata coincidence dan tiada kaitan pun dengan bukti kebenaran Al-Qur'an. Tidak keterleluan kalau saya katakan ia mengarut. Nanti saya jelaskan dalam entry berikutnya inshaAllah.

eizat an-nuri said...

oh silap.. sains bukan andaian semata. "kononnya" sains yang cuba mencari penyelesaian di bidang ketuhanan, nilai dan sistem hidup manusia mengikut world-view sekular yang spekulasi. TQ akhi